geomyidae

A small C-based gopherd. (gopher://bitreich.org/1/scm/geomyidae)
git clone git://r-36.net/geomyidae
Log | Files | Refs | README | LICENSE

maplisting.dcgi (240B)


   1 #!/bin/sh
   2 #
   3 # List all .md files in some directory and show a dir listing.
   4 # Display map.gph first.
   5 #
   6 
   7 [ -f map.gph ] && cat map.gph
   8 [ -f .abstract ] && cat .abstract
   9 
   10 find *.md -printf "[0|%TY-%Tm-%Td  %f|%f|server|port]\r\n" | sort -r
   11